Producent
Wyrobów
Złącznych

 
 

Gwoździo-wkręt

gwoździo_wkrety__r2_jpg

 Gw
Dqw
[mm]
L
[mm]
D
[
Ømm]
b
[mm]
p
[mm]
POZi
3,5x30
3,5x35
3,5x45
3,5x50
3,5x55
3,40 ÷ 3,50
30
35
45
50
55
7,6 ÷ 7,8
 20 ÷ 35
1,5
Pz-2
 
4x40
4x45
4x55
4x65
4x70
4x85
3,85 ÷ 3,95 40
45
55
65
70
85
7,7 ÷ 8,0
 35 ÷ 50  2,0 Pz-2
    
5x50
5x65
5x85
5x105
5x125
5x145
5x165
4,85 ÷ 4,95 50
65
85
105
125
145
165
 9,7 ÷10  35 ÷70  2,5 Pz-2
 
7x85
7x105
7x125
7x145
7x165
7x185
7x205
6,80 ÷ 6,95 85
105
125
145
165
185
205
12,2 ÷ 12,5  50 ÷70  3,0
Pz-3